20 พฤศจิกายน 2555

CEO ให้เกียรติร่วมเสวนา ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2556 กลยุทธ์ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก

คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ CEO พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับเชิญจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เป็นผู้ร่วม เสวนาหัวข้อ "โอกาสสำหรับธุรกิจไทยในอาเซียน และเอเซีย" ในงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2556 กลยุทธ์ ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก จัดขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจ นักลงทุน และผู้ประกอบการทั้งไทย และต่างประเทศ รับทราบ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับเศรษฐกิจโลกในอีก 3 ปี ข้างหน้า เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเป็นทั้งโอกาส และความเสี่ยง ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน พร้อมปาฐกถา พิเศษจากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อธุรกิจไทยในเวทีโลก โดยงานจัดขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค


ข่าวอื่นๆ