13 กันยายน 2559

World-leading petrochemical and specialty chemical companies Kuraray, Sumitomo Corporation, and PTT Global Chemical reach joint development agreement in Thailand

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ลงนามร่างข้อตกลงเบื้องต้น (HOA) กับ Mr. Kenichi Abe, Director and Senior Executive Officer President of Isoprene Company บริษัท Kuraray Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษชั้นนำของโลกสัญชาติญี่ปุ่น และ Mr. Yoshiyuki Sakamoto, Corporate Officer, General Manager Basic Chemical & Electronics Div.บริษัท Sumitomo Corporation ซึ่งเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศสัญชาติญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก โดยมี นายปฏิภาณ  สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย  PTTGC  ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ Palace Hotel Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

การลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในรายละเอียดรวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรม (FEED: Front-End Engineering Design) ของโครงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงประเภท High-Heat Resistant Polyamide-9T (PA9T) และ Hydrogenated Styrenic Block Copolymer (HSBC) ในประเทศไทย ทั้งสามบริษัทคาดว่าจะทำการตัดสินใจในการลงทุนภายในปี 2560 และข้อตกลงดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปลายปี 2563

โครงการร่วมทุนดังกล่าวจะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยมีกำลังการผลิตของ High-Heat Resistant Polyamide-9T อยู่ที่ 13,000 ตันต่อปี Hydrogenated Styrenic Block Copolymer อยู่ที่ 16,000 ตันต่อปี โดยโครงการดังกล่าวจะใช้วัตถุดิบจาก PTTGC โครงการนี้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ PTTGC ในการขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยนำผลิตภัณฑ์ภายในมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ

ข่าวอื่นๆ