26 มีนาคม 2560

PTTGC จัดกิจกรรม Workshop โครงการ PTTGC Open Innovation Challenge 2016

สายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  จัดกิจกรรม Workshop ให้กับผู้เสนอโครงการ PTTGC Open Innovation Challenge ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 11 โครงการ จากทั้งหมด 50 โครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560  ณ Too Fast Too Sleep สามย่าน  โดยมีคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์คุณค่าของงาน  (Value Proposition)  เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการรอบชิงชนะเลิศ พร้อมรับถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต หนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ข่าวอื่นๆ