11 กรกฎาคม 2561

GC จับมือ Kuraray และ Sumitomo ตั้งบริษัทร่วมทุน “Kuraray GC Advanced Materials” เดินหน้าธุรกิจเคมีภัณฑ์ พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ Kuraray Co., Ltd. และ Sumitomo Corporation ร่วมเปิดบริษัทร่วมทุน Kuraray GC Advanced Materials Co., Ltd. เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ได้แก่ High-Heat Resistant Polyamide-9T (PA9T) และ Hydrogenated Styrenic Block Co-Polymer (HSBC) ในประเทศไทย   โดยมีคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC ร่วมกับ Mr. Masaaki Ito, Representative Director and President บริษัท Kuraray Co., Ltd. และ Mr. Masahiro Fujita, Representative Director, Executive Vice President, General Manager, Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics Business Unit บริษัท Sumitomo Corporation ในพิธีเปิดตัวบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C กรุงเทพฯ

โครงการร่วมทุนดังกล่าวมีแผนที่จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยกำลังการผลิต PA9T 13,000 ตัน/ปี และ HSBC 16,000 ตัน/ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายเกรดพิเศษเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Auto) และ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) ซึ่งมีปริมาณความต้องการและอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้วัตถุดิบจากโรงโอเลฟินส์ของบริษัทฯ มาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ โครงการร่วมทุนดังกล่าว GC ถือหุ้น 33.4% บริษัท Kuraray เข้าถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือ 53.3% และ บริษัท Sumitomo Corporation ถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือ 13.3% ซึ่งจะทำให้ GC ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

ข่าวอื่นๆ