09 พฤศจิกายน 2564

GCTC ลงนามเงินกู้ เสริมความแข็งแกร่ง มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ภายหลังการเข้าซื้อ allnex วงเงิน 824 ล้านยูโร

กรุงเทพฯ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GCTC) ในฐานะศูนย์บริหารเงินของ GC Group ประสบความสำเร็จการจัดหาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ วงเงิน 824 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ การลงทุนและการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดย คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะประธานกรรมการ GCTC ได้ลงนามสัญญาจัดหาเงินกู้ในวงเงิน ได้ประสบความสำเร็จตามแผนกับธนาคารพาณิชย์ จำนวน 5 ราย ได้แก่ ธนาคาร Mizuho Bank, Australia, New Zealand Banking Group Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Standard Chartered Bank, และ Bank of America N.A. วงเงินรวม 824 ล้านยูโร โดยแบ่งเป็นสัญญาวงเงินกู้สกุลเงินยูโร และสัญญาวงเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลา 2 ปี โดยมี ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

ทั้งนี้ GC Group มีแผนการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business หรือ HVB) โดยที่ผ่านมาได้มีการประกาศลงทุนในการเข้าซื้อกิจการบริษัท Allnex Holding GmbH (allnex) ผู้นำในธุรกิจคาร์บอนต่ำ มูลค่า 4.1 พันล้านยูโร ซึ่งเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท GC ในการมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business)

การจัดหาเงินกู้ในครั้งนี้เพื่อแสวงหาโอกาสสร้างการเติบโตในต่างประเทศ และการก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนด้วยการสร้างสมดุลระหว่าง สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และ ธรรมาภิบาล (Governance) หรือ (ESG)

ข่าวอื่นๆ