29 กรกฎาคม 2556

พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ ซิโนเคม กรุ๊ป ประเทศจีน ลงนามความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ เสริมความเข้มแข็ง สร้างโอกาสเติบโต

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ The Memorandum of Understanding (MOU) for Strategic Alliance ระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดย นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ CEO กับ ซิโนเคม กรุ๊ป (Sinochem Group) 1 ใน 4 บริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศจีน และผู้นำทางด้าน การค้าและการให้บริการในธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดย Mr. Pan Zhengyi (ผาน เจิงอี้), Vice President, Sinochem Group โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมในพีธี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี

การลงนามร่วมกับ ซิโนเคม กรุ๊ป เป็นการสร้างความร่วมมือครั้งสำคัญในรูปแบบการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ Strategic Alliance โดยมีความสอดคล้องทางวิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน เปิด โอกาสให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในด้านธุรกิจ ความร่วมมือด้านการตลาด และพาณิชยกิจ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการลงทุนในธุรกิจ เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ Specialty Chemicals) และในโครงการปิโตรเคมีอื่นๆ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จะเพิ่มโอกาสการร่วมดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ภายใน Value Chain ของทั้งสองบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ

ข่าวอื่นๆ