21 ธันวาคม 2563

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การให้บริการด้านการบริหารงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง GC Estate และ NPC S&E

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณบุญชัย ชุณหวิกสิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น คุณพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร คุณทศพร บุณยพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณศุภสิทธิ์ ทองศุภโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค คุณพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย พร้อมด้วยผู้บริหารในกลุ่ม GC เข้าร่วมงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “การให้บริการด้านบริหารงานชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด (GC Estate) ร่วมกับ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทต่าง ๆ ที่เข้ามาดำเนินกิจการภายในพื้นที่ GC Estate และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีคุณวัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ Managing Director, GC Estate และคุณกฤษฎา ประเสริฐสุโข Managing Director, NPC S&E ร่วมลงนามในพิธี ณ ห้องประชุมทองหลาง GC Estate จังหวัดระยอง

ข่าวอื่นๆ