12 พฤษภาคม 2566

GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 แก่นักวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี คุณศิริเดช คุ้มวงศ์ดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด พาณิชยกิจ และบริหารจัดการแผนการผลิต และคุณรัตติยา จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Specialty Business ร่วมแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ในกิจกรรม Analyst Meeting ครั้งที่ 2/ 2566 ให้แก่นักวิเคราะห์ โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams

GC ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 147,248 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากไตรมาส 4/2565 รายได้รวมในไตรมาสนี้ได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของโรงกลั่นภายหลังเสร็จสิ้นการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบกับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์ที่ค่อยๆ ฟื้นตัวภายหลังการกลับมาเปิดประเทศของประเทศจีน โดยมี Adjusted EBITDA อยู่ที่ 9,530 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 82 จากไตรมาส 4/2565

นอกจากนี้ คุณรัตติยา จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Specialty Business บรรยาย Knowledge Sharing Key Drivers of Specialty Chemicals พูดถึงภาพรวมของธุรกิจ Specialty chemicals ของ allnex เพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ Specialty chemicals ให้นักวิเคราะห์ และให้เห็นถึงปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ Specialty chemicals ทั้งด้าน R&D and Innovation, Tech service และ Product Portfolio โดยจะมี Thailand Innovation Hub ที่ GC RO ร่วมขับเคลื่อนด้าน R&D ระหว่าง GC และ allnex

ข่าวอื่นๆ