04 สิงหาคม 2566

GC เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ซื้อขายเม็ดพลาสติกผ่านเส้นทางรถไฟไทย-กัมพูชา เป็นรายแรกในประเทศไทย

GC ตระหนักถึงแนวทางการขับเคลื่อนทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า (Customer Centric) เป็นสำคัญ โดยยึดถึงประโยชน์ ข้อดีที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกค้า จึงได้เตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการอย่างครบวงจร

บริษัทฯ ได้ทำการศีกษาและวางแผนเป็นอย่างดี จึงได้ริเริ่มขนส่งเม็ดพลาสติกทางรถไฟ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่ง การเช่าโกดังสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงสามารถขนส่งได้ตรงเวลาและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ลดความเสี่ยงในการนำสินค้าส่งผิดพลาด วันนี้ GC ได้ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายแรกในประเทศไทย ที่มีการซื้อขายเม็ดพลาสติกผ่านเส้นทางรถไฟไปสู่ประเทศกัมพูชา ให้กับ บริษัท UST Plastic Bottle Manufacturer ซึ่งเป็นลูกค้า และเป็นผู้ผลิตงานบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำดื่มรายใหญ่ในพนมเปญ, กัมพูชา บริษัทฯ ยังวางแผนซื้อขายเม็ดพลาสติกในเส้นทางสู่ประเทศลาวเป็นประเทศต่อไปอีกด้วย

โดยขบวนรถไฟขนส่งสินค้า ไทย – กัมพูชา ณ สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้วเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) และ บริษัท Royal Public Company Limited ภายใต้การสนับสนุนของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในเส้นทางเดินรถ มาบตาพุด - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - ปอยเปต – พนมเปญ

ข่าวอื่นๆ