30 ธันวาคม 2564

PTTGC International (Netherlands) B.V. บริษัทย่อยขององค์กรคาร์บอนต่ำ GC ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ allnex

กรุงเทพฯ 30 ธันวาคม 2564 – PTTGC International (Netherlands) B.V. (“GC Inter B.V.”) บริษัทย่อย ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GC”) ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ Allnex Holding GmbH (“allnex”) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจ Coating Resins เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ GC ในฐานะบริษัทปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับสากล ด้วยการผสานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีทันสมัยเข้าด้วยกันบนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) โดยมีโรงงาน 33 แห่งและศูนย์การวิจัยและเทคโนโลยี 23 แห่งทั่วโลก

ข้อตกลงในการซื้อขายกิจการของ GC และ allnex ในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้ GC ได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงด้วยการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากกลุ่ม High Value Business (HVB) ที่มีการเจริญเติบโตและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Megatrends ซึ่ง allnex เป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins ชั้นนำระดับสากล จะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของ GC ในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยั่งยืนในระดับสากล ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าว GC และ allnex จะสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการดำรงไว้ซึ่งจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางธุรกิจของ allnex ขณะเดียวกันก็สามารถหาโอกาสใหม่ๆ ร่วมกันในการสร้างความเติบโตของธุรกิจ การเร่งสร้างนวัตกรรม และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GC กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ allnex และสุดยอดทีมงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GC อย่างเป็นทางการ โดยเราพร้อมที่จะร่วมงานกับ allnex ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมุ่งสู่องค์กรคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรมทันสมัย เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ GC ในการเป็น “เคมี...ที่เข้าถึงทุกความสุข”

“การเข้าซื้อกิจการ allnex ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้าน Coating Resins ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผลประกอบการที่โดดเด่น และเทคโนโลยีชั้นนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทได้รับประโยชน์จากความต้องการผลิตภัณฑ์ชนิด High Performance Coating Resins ในตลาดที่สูงขึ้น พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจไปสู่ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และการตอบสนองต่อเทรนด์รักษ์โลก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ GC และ allnex จะขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิจัย พัฒนา และการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านความยั่งยืนด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ และร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ โดยยังคงมุ่งมั่นสร้างคุณค่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

มร. มิเกล แมนทัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Allnex Holding GmbH หรือ allnex กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GC และพร้อมแล้วที่จะทำงานร่วมกัน เราเชื่อมั่นว่า การผสานความร่วมมือในครั้งนี้ ด้วยทรัพยากร เครือข่ายในอุตสาหกรรม ความชำนาญของ GC และการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวทั้งของ allnex และ GC ต่อไป”

………………………………

เกี่ยวกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่มปตท. GC ก่อตั้งมาจากการควบรวมบริษัทชั้นนำของประเทศไทยหลายบริษัท เริ่มต้นตั้งแต่การจัดตั้งบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NPC) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2527 เป็นต้นมา

GC มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน พร้อมกับการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) 3 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาตาม Paris Agreement GC และกลุ่มบริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนนโยบายและปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

www.pttgcgroup.com

เกี่ยวกับ บริษัท Allnex Holding GmbH หรือ allnex

บริษัท Allnex Holding GmbH หรือ allnex เป็นผู้นำระดับโลกด้าน Coating Resins สำหรับอุตสาหกรรม โดยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเคลือบวัสดุและสารเติมแต่งในโพลิเมอร์ ซึ่งรวมถึง พาวเดอร์ โคทติ้งเรซิน (Powder Coating Resin), เอนเนอร์ยี่ คิวเรเบิ้ล เรซิน (Energy Curable Resin) ครอสลิงค์กิ้ง เรซิน (Crosslinking Resin) และสารเติมแต่งสำหรับใช้บนพื้นผิว รวมถึงสารตั้งต้นต่างๆ เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้ allnex ยังเป็นผู้นำในธุรกิจสารเคลือบที่บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนมามากกว่า 70 ปี ปัจจุบัน allnex มีเครือข่ายโรงงานการผลิตที่ทันสมัย 33 แห่ง ศูนย์การวิจัยและเทคโนโลยี 23 แห่ง และมีพนักงานรวมกว่า 4,000 คนทั่วโลก

www.allnex.com

………………………………

ข้อมูลเพิ่มเติม: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จินตรัตน์ สายอินทวงศ์ โทร. 065-997-9959 Email: chintarat.s@pttgcgroup.com
ศิริพร สุขะปุณณพันธ์ โทร. 082-489-1199 Email: siriporn.su@pttgcgroup.com

ติดตามข่าวสารของ GC ได้ที่: LINE : @GCofficial / Facebook : GC / Website : www.pttgcgroup.com

ข้อมูลเพิ่มเติม: Allnex Holding GmbH (“allnex”)

Ms. Jennifer Hintz M: +1 770 280 8366 Email: jennifer.hintz@allnex.com

GC มุ่งมั่นและสร้างสรรค์โซลูชันที่ยั่งยืน (Sustainability) เพื่อการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับสากล ภายใต้แนวคิดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) บนพื้นฐานของความยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ