17 สิงหาคม 2560

PTTGC ร่วมทุน TPBI และ Myanmar Star Group ตั้งโรงงานพลาสติกในเมียนมา

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา (Shareholders Agreement) ระหว่าง บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด บริษัทในกลุ่ม PTTGC และ บริษัท TPBI International Company Limited และ Myanmar Star Group Company Limited โดยมี คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และประธานกรรมการ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด และคุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด พร้อมด้วย คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ บริษัท TPBI International Company Limited และ Mr. Kyaw Myint, Managing Director, Myanmar Star Group Company Limited เป็นผู้ลงนามในสัญญาฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 18 อาคาร A ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

การลงนามสัญญาฯ นี้ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในเมียนมา เพื่อลงทุนในการทำธุรกิจโรงงานขึ้นรูปพลาสติกเพื่อการผลิตและการขายในเมียนมา โดยเป็นทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการสนับสนุนลูกค้าหลักในการลงทุน ขยายธุรกิจและเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ในกลุ่มประเทศ CLMV ให้มากขึ้น

ข่าวอื่นๆ