13 พฤศจิกายน 2562

GC จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ปี 2562

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น โดยดร. คงกระพัน และคุณปฏิภาณ เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 EnCo C จากนั้นคณะผู้ถือหุ้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานใน GC Group ณ จ.ระยอง โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ บรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทางการเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรม CSR : Rayong's Destination of Happiness พร้อมกับช็อป ชิม ชิลล์ ของดีเมืองระยองจากร้านค้าชุมชน ณ ชุมชนหนองแฟบ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยในงานนี้ GC ได้ใช้แก้ว Bio PBS รับรองผู้ถือหุ้น และจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทภายในงานอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ