20 กรกฎาคม 2555

CEO ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส

คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ CEO PTT Global Chemical ร่วมคณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2555 ในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือด้านธุรกิจ

นอกจากนี้ คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ได้นำทีมผู้บริหาร PTT Global Chemical , Perstorp Holding AB และ Vencorex Holding เข้าพบแบบ One-on-one กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญต่อแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ สำหรับโอกาสและการขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะ Green Projects พร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนในทวีปยุโรป ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม The Westin Paris - Vendome