08 พฤษภาคม 2555

PTTGC ปิโตรนาส และ ITOCHU ร่วมศึกษาการลงทุนปิโตรเคมีในมาเลเซีย

PTTGC ปิโตรนาส และ ITOCHU ลงนามความร่วมมือใน Heads of Agreement ( HOA) ร่วมศึกษาการลงทุนโครงการปิโตรเคมีที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ในเขตอุตสาหกรรมใหม่ ประเทศมาเลเซีย

(18 พค. 2555 ณ อาคารปิโตรนาส เทาเวอร์) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) "PTTGC" พร้อมด้วย ดาตุ๊ก วัน ซุลฟิคลี วัน อะริฟฟิน (Datuk Wan Zulkiflee Wan Ariffin) (ที่ 3 จากขวา) , COO และรองผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปลายน้ำ บริษัท ปิโตรนาส (Chief Operation Officer and Executive Vice President of Downstream Business, Petronas) และ นายยูจิ ฟูกูดะ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัทอิโตชู (Mr. Yuji Fukuda, Managing Executive Officer, ITOCHU) ร่วมลงนามใน HOA เพื่อศึกษาโอกาสการร่วมลงทุนโครงการปิโตรเคมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products) ในเขตอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศมาเลเซีย ที่ตั้งอยู่ในเป็งกะรัง รัฐยะโฮร์ โดยเป็นส่วนหนึ่งตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เรียกว่าโครงการ RAPID (Refinery & Petrochemical Integrated Development) เพื่อรองรับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และการเติบโตของตลาด AEC ที่พร้อมเป็นฐานการผลิตสำคัญของตลาดโลก

ข่าวอื่นๆ