27 พฤศจิกายน 2555

บทบาทของ PTT Global Chemical ในงาน 7Th Annual GPCA Forum

คุณอนนต์ สิริแสงทักษิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม GPCA (Gulf Petrochemicals & Chemicals Association) Forum ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "Boosting Competitiveness in South East Asia" พร้อมได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุม GPCA Chemical Leadership Dialogue ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวในการเป็นผู้นำธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศไทย โดยการประชุมเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชั้นำในอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย

GPCA Forum จัดขึ้น ณ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2555 หนึ่งเวทีที่สำคัญสำหรับ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ในการขยายเครือข่ายพันธมิตร และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ