09 กันยายน 2562

GC ร่วมลงนามในสัญญาหุ้นส่วนและการลงทุนของ บริษัท NirvaMed Inc. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการรักษาโรคหัวใจวาย

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีความร่วมมือระหว่างศิริราชมูลนิธิ องค์กรภาครัฐ และเอกชนชั้นนำภายในประเทศ กับ บริษัท NirvaMed Inc. พร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น, คุณณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร, คุณชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ร่วมพิธี ณ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ ที่สร้างสรรค์โดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวไทย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะสามารถช่วยชีวิตประชาชน โดยหากการศึกษาวิจัยนี้ประสบความสำเร็จ จะสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภาวะหัวใจวายได้หลายล้านคนทั่วโลก นับเป็นครั้งแรกที่การวิจัยทางการแพทย์ของประเทศสามารถเปลี่ยนแนวทางการแพทย์ในระดับโลก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการรักษาโรคหัวใจวาย

สำหรับผู้ร่วมลงทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย GC, ศิริราชมูลนิธิ, บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS), บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน), บริษัทดับเบิ้ลเอ, และ Ahead Advisory รวมถึงนักลงทุนรายย่อยหลายราย ซึ่งมูลค่าการลงทุนครั้งนี้ คือ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 140 ล้านบาท) ซึ่งพิธีลงนามนี้นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยในระดับโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่างภาครัฐและเอกชนภายในประเทศไทย

หมายเหตุ: เทคโนโลยีการทำความเย็นหัวใจของ บริษัท NirvaMed อยู่ระหว่างการทดลองทางการแพทย์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 5-7ปี ทั้งนี้ การลงทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐในครั้งนี้ เพื่อขอรับการอนุมัติด้านกฎระเบียบต่างๆ และตั้งเป้าหมายที่จะนำอุปกรณ์ชิ้นนี้เข้าตลาดแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา

ข่าวอื่นๆ