22 ธันวาคม 2554

PTT Global Chemical ลงนามสัญญา ร่วมลงทุนต่อยอดธุรกิจ Isocyanates กับ Perstorp Holding AB ในประเทศฝรั่งเศส

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายวีรพันธุ์ วัชราทิตย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ในพิธีลงนามในสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ Isocyanates กับ Mr. Martin Lundin - CEO บริษัท Perstorp Holding AB ผู้ผลิตและเจ้าของเทคโนโลยีการผลิต Isocyanates ที่มีบทบาทสำคัญ ในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ การร่วมลงทุนดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 บริษัท ได้ขยายฐานธุรกิจกลุ่มเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Volume Specialties) กลุ่ม Isocyanates ตามการเติบโตของตลาดในภูมิภาคเอเชียและตลาดโลก ได้อย่างแข็งแกร่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) กล่าวว่า การร่วมลงทุนในครั้งนี้เกิดจากการที่ กลุ่มบริษัท PTT Global Chemical และ Perstorp Holding France ต่างมีวิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจที่สอดประสานกัน รวมถึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์ Isocyanates และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง โดยการลงทุนดังกล่าว จะช่วยให้ทั้ง 2 บริษัท ขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ Isocyanates ให้กับฐานลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต

คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ให้บริษัทในกลุ่มฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท Perstorp Holding France SAS ในสัดส่วนร้อยละ 51 ด้วยเงินลงทุนประมาณ 114.8 ล้าน ยูโร หรือประมาณ 4,830 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการขยายกลุ่มธุรกิจโพลียูรีเทน ตามกลยุทธ์ของบริษัทในการต่อยอดธุรกิจในกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ หรือ High Volume Specialties ที่มีมูลค่าเพิ่มตามความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้างในเอเชียมีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยในปัจจุบันที่ได้รับความสนใจมากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ประเภทฉนวนกันความร้อนในอาคาร เบาะรถยนต์ ที่นอนฟองน้ำ ซึ่งมาจากพลาสติก Polyurethane ("PU") มีการเติบโตและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

Perstorp Holding France เป็นผู้ผลิตและเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิต Isocyanates ที่มีบทบาทสำคัญในตลาดยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะในเคมีภัณฑ์กลุ่ม Toluene diisocyanate (TDI), Hexamethylene diisocyanate (HDI) และ Derivatives ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพลาสติกโพลียูรีเทน ซึ่งมีคุณสมบัติหลักเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นสารเคลือบในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการผลิตโฟมที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ข่าวอื่นๆ