17 สิงหาคม 2555

PTT Global Chemical ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012)

นายวริทธิ์ นามวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร ต้อนรับ รองศาสตรจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ ผศ.ดร. อรพรรณ ยลระบิล ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ที่เข้าร่วมกิจกรรม Welcome Dinner with PTTGC for TUBC 2012 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012) ที่ PTT Global Chemical เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

นอกจากนี้ นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.เคมิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรอบตัดสิน TUBC 2012 พร้อมมอบโล่ให้กับนักศึกษาจาก National University of Singapore ในฐานะทีมชนะเลิศ พร้อมด้วย รองชนะเลิศลำดับ 1 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองชนะเลิศลำดับ 2 จาก University of Florida เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ให้การสนับสนุนโครงการ TUBC ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา ทั้งหลักการคิดวิเคราะห์ทางธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ การสร้างมิตรภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งการแข่งขันระดับนานาชาตินี้ ถือเป็นเวที ให้นักศึกษาไทยได้ฝึกฝนทักษะแบบ 360 องศา สามารถนำติดตัวไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

ข่าวอื่นๆ