27 เมษายน 2560

คณะผู้บริหาร PTTGC เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายใต้โครงการ EEC

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อศึกษาจุดยุทธศาสตร์หลักของโครงการทั้งท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง สนามบินอู่ตะเภา ที่จะเป็นเมืองการบินในอนาคต เพื่อการกำหนดแผนการดำเนินงานในโครงการ EEC ของ PTTGC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารของ กนอ. ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินอู่ตะเภาให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ข่าวอื่นๆ