20 กุมภาพันธ์ 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 1/2558


คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ CEO คุณปฏิภาณ สุคนธมาน FNA และคุณศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ MCS ร่วมแถลงภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานในปี 2557 แผนกลยุทธ์ และแนวโน้มตลาดปิโตรเคมี ของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ในงาน Analyst Meeting ครั้งที่ 1/2558 พร้อมกันนี้ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Polyethylene Market in China” โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง Astor โรงแรม St. Regis กรุงเทพฯ

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ CEO คุณปฏิภาณ สุคนธมาน FNA ร่วมพบปะสื่อมวลชนในงาน Media Meeting ครั้งที่ 1/2558 พร้อมแถลงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการลงทุนในปี 2558 พร้อมตอบข้อซักถามสื่อมวลชน ณ ห้องราชดำริ 2 โรงแรม St. Regis กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ