พีทีที โกลบอล เคมิคอล ผู้นำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเอเชีย จาก Carbon Disclosure Project (CDP) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
09 พฤศจิกายน 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ผู้นำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเอเชีย จาก Carbon Disclosure Project (CDP) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Best Managed Company 2015 จากนิตยสาร Euromoney
09 พฤศจิกายน 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Best Managed Company 2015 จากนิตยสาร Euromoney
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จับมือ สหพัฒน์ฯ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินธุรกิจ
04 พฤศจิกายน 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จับมือ สหพัฒน์ฯ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินธุรกิจ
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับคู่ค้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน Supplier Conference 2015 : Inspiring Sustainability
03 พฤศจิกายน 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับคู่ค้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน Supplier Conference 2015 : Inspiring Sustainability
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 ตุลาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Winner Petrochemicals Company of the Year 2015
18 กันยายน 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Winner Petrochemicals Company of the Year 2015
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2015
18 สิงหาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2015
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 3/2558
17 สิงหาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 3/2558
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
17 กรกฎาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2015 ประเภท Green Leadership Award
19 มิถุนายน 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2015 ประเภท Green Leadership Award
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลองค์กรสมาชิกที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
22 พฤษภาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลองค์กรสมาชิกที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลหุ้นยอดนิยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
20 พฤษภาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลหุ้นยอดนิยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
รางวัล