พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัลเกียรติยศในงาน Investors’ Choice Award ครั้งที่ 3/2559
27 กรกฎาคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัลเกียรติยศในงาน Investors’ Choice Award ครั้งที่ 3/2559
รางวัล
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 7 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2559 The Prime Minister's Industry Award 2016
26 กรกฎาคม 2559
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 7 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2559 The Prime Minister's Industry Award 2016
รางวัล
PTTGC was ranked in ESG100 Company as one of the 100 listed companies that have outstanding sustainable business practices
21 กรกฎาคม 2559
PTTGC was ranked in ESG100 Company as one of the 100 listed companies that have outstanding sustainable business practices
รางวัล
CEO Won Best CEO Award
14 กรกฎาคม 2559
CEO Won Best CEO Award
รางวัล
PTT Global Chemical and Shareholders Expresses Generosity Contributing to Siriraj Hospital’s Fund for Underprivileged Patients
01 กรกฎาคม 2559
PTT Global Chemical and Shareholders Expresses Generosity Contributing to Siriraj Hospital’s Fund for Underprivileged Patients
สังคม
PTT Global Chemical Wins Honorary Award “Most Outstanding Company 2016” in Industrial Product Category
23 มิถุนายน 2559
PTT Global Chemical Wins Honorary Award “Most Outstanding Company 2016” in Industrial Product Category
รางวัล
PTT Global Chemical Wins Corporate Governance Asia 2016 Award
17 มิถุนายน 2559
PTT Global Chemical Wins Corporate Governance Asia 2016 Award
รางวัล
PTT Global Chemical Received Popular Award for the Fourth Consecutive Year
24 พฤษภาคม 2559
PTT Global Chemical Received Popular Award for the Fourth Consecutive Year
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และพบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 2/2559
19 พฤษภาคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และพบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 2/2559
เศรษฐกิจ
PTTGC Football Clinic & PTT Rayong Youth League 2016
23 เมษายน 2559
PTTGC Football Clinic & PTT Rayong Youth League 2016
สังคม
POL รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ประจำปี 2558
16 มีนาคม 2559
POL รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ประจำปี 2558
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 27001 : 2013
10 กุมภาพันธ์ 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 27001 : 2013
รางวัล