17 พฤษภาคม 2561

PTTGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting และ Media Meeting ครั้งที่ 2/2561 ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2561 กำไรสุทธิ 12,388 ล้านบาท

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในกิจกรรม Analyst Meeting และ Media Meeting ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยในไตรมาส 1/2561 PTTGC มีกำไรสุทธิ 12,388 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายรวม 120,939 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าแผนการลงทุนครบวงจร ในพื้นที่ EEC พร้อมบุกตลาด CLMV ร่วมกับกลุ่มลูกค้าเม็ดพลาสติก รวมทั้งร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พลาสติกและเคมีภัณฑ์ล้ำสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค ยุคใหม่ ด้วยการดำเนินงาน ศูนย์ Customer Solution Center (CSC)

โดยในไตรมาสนี้ ธุรกิจโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมีผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจากสถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์โพลีโอเลฟินส์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และได้รับผลดีจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีในปีที่ผ่านมา (Asset Injection) ส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเฉพาะส่วนของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2,024 ล้านบาท และผลประโยชน์จากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร (MAX) จำนวน 347 ล้านบาท ส่งผลให้ในไตรมาสนี้ PTTGC มีกำไรสุทธิรวม 12,388 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.75 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากไตรมาส 4/2560 ที่มีผลกำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 9,559 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ