26 พฤษภาคม 2560

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประกาศผลรางวัล PTTGC Open Innovation Challenge 2016

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คุณวริทธิ์  นามวงษ์    ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ  ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และคุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร  ร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล PTTGC Open Innovation Challenge 2016: “Smart-Eco Innovation”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท และโอกาสในการเข้าร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยกับ PTTGC  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป นับเป็นครั้งแรกในวงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย ที่สนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์  โดยรางวัลชนะเลิศประเภท Smart-Eco Products ได้แก่  ทีม Photocat นำเสนอผลงาน Upgrading Sugar to High Value Products and Chemicals by Green Technology รางวัลชนะเลิศประเภท Smart-Eco Plants ได้แก่  ทีม Powerpuff Girls นำเสนอผลงาน Carbon Dots: They are 50 Times More Expensive Than Gold และรางวัลชนะเลิศ ประเภท Circular Thinking: ได้แก่ ทีม  Graphenal นำเสนอผลงาน Microporous Graphenal Polymers for Uptake and Transformation of CO2 Gas

โครงการ PTTGC Open Innovation Challenge 2016 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Smart-Eco Innovation” มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยทั้งในกลุ่มภาคการศึกษา ภาคสถาบันวิจัย และบริษัทสตาร์ทอัพได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศไทย  ที่สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศไทย พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการนี้ ได้เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 และได้รับการตอบรับจากนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลงาน เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 โครงการ จากภาคการศึกษา 38 โครงการ และภาคเอกชนหรือบริษัทสตาร์ทอัพ 12 โครงการ ผู้เข้าร่วมในโครงการ ทั้งสิ้น 165 คน เป็นชาวต่างชาติ  15 คน ทั้งนี้ มีโครงการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อการนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 11 ทีม ดังนี้

ประเภท Smart-Eco Products:

 1. ทีม Colorful นำเสนอผลงาน Reversible Thermochormic PLA Film: a Model for Bio-based Naked-eye Detectable Thermal Sensor
 2. ทีม Photocat นำเสนอผลงาน Upgrading Sugar to High Value Products and Chemicals by Green Technology
 3. ทีม Vajira Health นำเสนอผลงาน The Modular Catheter for Hemodialysis
 4. ทีม VISTEC นำเสนอผลงาน Photoactive supercapacitors: A new charging concept based on photovoltaic effect
 5. ทีม Fozilex  นำเสนอผลงาน Nanospark: Battery Desulfator

ประเภท Smart-Eco Plants :

 1. ทีม AIT BIOTECT นำเสนอผลงาน Reinforcing Bioplastics by Lignocellulosic Waste Derived Nanocellulose
 2. ทีม Green Powerpuff  นำเสนอผลงาน Functionalized-nanocellulose Biocomposite Membranes for Industrial Wastewater Pretreatments
 3. ทีม Powerpuff Girls นำเสนอผลงาน Carbon Dots: They are 50 Times More Expensive Than Gold

ประเภท Circular Thinking :

 1. ทีม Graphenal นำเสนอผลงาน Microporous Graphenal Polymers for Uptake and Transformation of CO2 Gas
 2. ทีม Plasma CO2 Conversion PBP-YPI นำเสนอผลงาน Development of CO2 Conversion DBD FR at Atmospheric Pressure Plasma Process
 3. ทีม UB: Save นำเสนอผลงาน Enjoy Saving Energy and Contribute to a Clean Environment

ข่าวอื่นๆ