16 สิงหาคม 2559

พีทีที โกลบอล เคมิคอล สนับสนุนโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ TUBC 2016

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร มอบทุนสนับสนุนโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ หรือ Thammasat Undergraduate Business Challenge (TUBC 2016) จำนวน 400,000 บาท ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน Acting Director, BBA International Program และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ กรุงเทพฯ

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ให้การสนับสนุน TUBC อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของนักศึกษาด้านการจัดการวิเคราะห์แก้ปัญหาการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยมีนักศึกษาจาก 16 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป และ 4 สถาบันการศึกษา จากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ข่าวอื่นๆ