24 มกราคม 2561

สะท้อนคุณภาพ การันตีด้วยรางวัล Thailand Quality Class Plus บริหารสู่ความเป็นเลิศ ด้วยความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ PTTGC คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operations TQC Plus) ประจำปี 2560 ถือเป็น 1 ใน 4 องค์กรชั้นนำของไทยที่ผ่านเกณฑ์รางวัลดังกล่าว ที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานสากล โดยมี คุณวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ PTTGC ขึ้นกล่าวถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ ความท้าทาย และการมุ่งสู่อนาคต ในการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม