14 มีนาคม 2567

GC คว้ารางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่น ประจำปี 2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC โดยนายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโพลิเมอร์ และนายสวัสดิ์ ตรงดิลกรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานฟีนอลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เข้ารับรางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่น ประจำปี 2567 จาก ฯพณฯ อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

รางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ องค์กรที่มีผลการจัดการคุณภาพฮาลาล อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักการศาสนาอิสลาม และมีผลการจัดการคุณภาพฮาลาลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสร้างความเชื่อมั่นในตลาดมุสลิมทั่วโลก