08 มีนาคม 2556

PTTGC คว้ารางวัลทุกประเภทในงาน PTT Group Operational Excellence Award 2013

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คุณบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล และผู้บริหารระดับสูงบริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมงาน PTT Group Operational Excellence Award 2013 และแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัล ในพิธีมอบรางวัลโครงการ Best Practice Sharing Award และ Zero Unplanned Shutdown Award พร้อมนี้ คุณบวร วงศ์สินอุดม ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง OEMS & Way Forward และมีการนำเสนอผลงานโครงการยอดเยี่ยม จากคุณสมศิริ ปฐมทรัพย์ จากหน่วยงานเทคนิค โรงอะโรเมติกส์ 2 นำเสนอผลงานโครงการ Mitigation of heat exchanger fouling by Ultrasonic Scale Preventor และคุณวารุณี มุสิกชาติ จากหน่วยงานบริหารเชื้อเพลิงและสาธารณูปการ นำเสนอผลงานโครงการ Online Fuel Gas Management เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้อง Auditorium สำนักงานระยอง

สำหรับปีนี้ PTT Global Chemical ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้ รางวัลประเภท Zero Unplanned Shutdown Award ได้แก่ OLEFINS PLANT I, OLEFINS PLANT II, UTILITY PLANT, REFINERY : CDU, REFINERY : PLF, REFINERY : Power Plant, AROMATICS PLANT I : PAREX, AROMATICS PLANT I : PLF รางวัลประเภท โครงการยอดเยี่ยม ระดับ Silver ได้แก่ โครงการ Online Fuel Gas Management และโครงการ Mitigation of heat exchanger fouling by Ultrasonic Scale Preventor นอกจากนี้ PTTGC ยังได้รับรางวัล Best Practice Sharing 2012 เป็นอันดับ 2 อีกด้วย