20 ตุลาคม 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) รับมอบ 2 รางวัลด้านความยั่งยืน จากคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ประกอบด้วย รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม  (SET Sustainability Awards 2015)   PTTGC เป็น 1 ใน 9 บริษัทที่มีความโดดเด่น เป็นต้นแบบแห่งการดำเนินธุรกิจยั่งยืน และ รางวัลองค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความยั่งยืนของไทย (Thailand Sustainability Investment Awards)  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558   ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันและความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ  นอกจากนี้ ตลท. ยังมุ่งมั่นส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทย ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ