10 กรกฎาคม 2562

GC คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 4 ชูผลงานการบริหารจัดการ

วารสารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัล Money & Banking Awards 2019 โดยคุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล "บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019" ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ

รางวัล Money & Banking Awards 2019 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม โดยวัดจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน โดยรางวัลเกียรติยศนี้ GC ได้รับเป็นปีที่ 4

ข่าวอื่นๆ