10 เมษายน 2558

PTTGC รับ 4 รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในงาน 5th Asian Excellence Recognition Award 2015

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในงาน 5th Asian Excellence Recognition Award 2015 จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย Best CSR, Best Environmental Responsibility, Best Investor Relations Professional (Thailand) และ Best Investor Relations Company (Thailand) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณความเป็นเลิศด้านการดำเนินกิจการขององค์กรต่างๆ ในทวีปเอเชีย ทั้งด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลประกอบการที่ดีขององค์กร เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทวีปเอเชีย

โดยมี นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท รับรางวัล Best CSR และรางวัล Best Environmental Responsibility และนาย ทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ รับรางวัล Best Investor Relations Professional (Thailand) และรางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ โรงแรม JW Marriott Hotel เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวอื่นๆ