17 มิถุนายน 2559

PTT Global Chemical Wins Corporate Governance Asia 2016 Award

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Asia’s Best CEO โดยมีคุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้แทนรับรางวัล คุณบุญเชิด สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนรับรางวัล Asia’s Best CSR และ รางวัล Best Environmental Responsibility และคุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงาน Corporate Finance เป็นผู้แทนรับรางวัล Best Investor Relations Company ในงาน มอบรางวัล “Corporate Governance Asia 2016” จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย สะท้อนให้เห็นว่า PTTGC เป็นต้นแบบด้านธรรมาภิบาลในเอเชีย งานมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

ข่าวอื่นๆ