21 มกราคม 2563

GC รับรางวัล “Top Employer 2020 ประเทศไทย”

GC ก้าวเป็นหนึ่งใน 13 องค์กรชั้นนำของไทยที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล Top Employer ประเทศไทย จาก Top Employers Institute สถาบันด้านทรัพยากรมนุษย์ชั้นนำของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กร

โดยรางวัล Top Employer เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Practice) อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยมีการสำรวจใน 10 หัวข้อ ได้แก่ Talent Strategy, Workforce Planning, Talent Acquisition, On-boarding, Learning & Development, Performance Management, Leadership Development, Career and Succession Management, Compensation and Benefits และ Culture

สำหรับรางวัล Top Employer นี้ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 ณ ปัจจุบัน มีมากกว่า 1500 องค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจากทั่วโลก รวมถึงองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไม่ว่าจะเป็น Dow, Sabic, Evonik และ BP เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ