22 พฤษภาคม 2555

PTT Global Chemical สนับสนุนการจัดงานสัมมนานานาชาติ Biobased World Asia 2012

นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT Global Chemical เข้าร่วมการสัมมนานานาชาติ Biobased World Asia 2012 และได้รับเกียรติเป็น Keynote Speaker กล่าวถึง แผนการขยายธุรกิจ และการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemicals) ภายใต้หัวข้อ "PTT Global Chemical's Green Expansion Plans & Future Developments" นอกจากนี้ ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร PTT Global Chemical ยังได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "Sugar & Sugarcane Production System in Thailand and Asia" อีกด้วย

ในปีนี้ PTT Global Chemical ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Biobased World Asia 2012 ซึ่งประกอบด้วยการสัมมนา Biobased Chem Asia ครั้งที่ 2 และ Bioplastics Markets ครั้งที่ 6 โดยได้ออกบูธนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วโลกกว่า 120 คน รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง PTT Global Chemical กับผู้ดำเนินธุรกิจ Green Chemicals ทั้งในและต่างประเทศ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2555 ณ The Westin Grande Sukhumvit