24 พฤษภาคม 2559

PTT Global Chemical Received Popular Award for the Fourth Consecutive Year

นางเกศรา  มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ  ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC ในโอกาสรับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนปีที่ 4 ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยมี นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  (CEO)   และนางสาวดวงกมล เศรษฐนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี PTTGC เป็นผู้รับรางวัล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข่าวอื่นๆ