31 มกราคม 2563

GC คว้า 2 รางวัล ในงาน International Finance Award 2019

คุณพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมายเป็นผู้แทนรับรางวัล Best CEO (คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อดีต CEO) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมิคอลส์ และคุณจิตศักดิ์ สุนทรพันธุ์ Corporate Finance & Investor Relations ขึ้นรับรางวัล Best Investor Relations ในงาน the 7th International Finance Award 2019 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรม Waldorf Astoria กรุงเทพฯ ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล

นิตยสาร International Finance Magazine เป็นนิตยสารด้านการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินที่ครอบคลุมถึงด้านพลังงาน โทรคมนาคม ก่อสร้าง จัดจำหน่ายทั่วทั้งยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง