26 พฤศจิกายน 2557

PTT Global Chemical PLC and companies in the group received five of The Prime Minister's Industry Awards 2014

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจสูงสุด ในความมุ่งมั่นตั้งใจ และพัฒนาธุรกิจไปสู่ระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยปีนี้ กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ PTTGC สาขาที่ 11 (โรงโอเลฟินส์ 3, LDPE, LLDPE) โดยมีคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนรับรางวัล
  • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย ได้แก่ PTTGC สาขาที่ 2 โรงโอเลฟินส์ 1 โดยมีคุณสุวิทย์ ทินนโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ เป็นผู้แทนรับรางวัล
  • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ได้แก่ PTTGC สาขาที่ 5 โรงอะโรเมติกส์ 2 และ PTTGC สาขาที่ 12 โรงโพลีเอททิลีน โดยมีคุณณรงค์ บัณฑิตกมล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ และคุณไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ เป็นผู้แทนรับรางวัล ตามลำดับ
  • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด โดยมีคุณพนา นาคสุก กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับรางวัล