01 มิถุนายน 2555

PTT Global Chemical ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับสมบูรณ์

นางจารุณี ตันติเวชวุฒิกุล, ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ PTTGC เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ระดับสมบูรณ์ จาก นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีฯ ในงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวอื่นๆ