23 มกราคม 2557

PTT Global Chemical รับมอบใบรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร