13 มีนาคม 2567

GC รับรางวัล PM Awards 2566

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทใน GC Group เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award 2023) จำนวน 3 รางวัล จากคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี คุณพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโพลิเมอร์ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงานของโรงงาน LDPE คุณพนิดา จินายน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านโลจิสติกส์ และคุณพิเชษฐ์ พรรณเชษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน Chemical Movement and Dispatching รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการความปลอดภัยของคลังสำรองอะโรเมติกส์

การมอบรางวัลนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล และเป็นการกระตุ้นจูงใจสถานประกอบการให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ