14 เมษายน 2557

ผลสำรวจ นิตยสาร Finance Asia ประจำปี 2557 PTTGC ติดลำดับ Best CEO, Best CFO และอีก 5 ประเภทการดำเนินงานที่ดีที่สุดของไทย

Finance Asia นิตยสารการเงินการลงทุนชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ได้จัดทำการสำรวจ Finance Best Companies Poll 2014 จากความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ และนักการเงิน โดยจัดอันดับ บริษัทที่ดีที่สุดในประเภทรางวัลต่างๆ ของประเทศในเอเชีย 10 ประเทศ ครอบคลุม ไทย จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ อินเดีย ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี และสิงคโปร์

ในปี 2557 PTTGC ได้รับ 7 รางวัล คือ

รางวัล ลำดับในประเทศไทย
Best CEO : คุณบวร วงศ์สินอุดม ลำดับที่ 3
Best CFO : คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ลำดับที่ 2
Best Managed Company ลำดับที่ 2
Best Corporate Governance ลำดับที่ 4
Best Investor Relations ลำดับที่ 3
Best Corporate Social Responsibilities ลำดับที่ 2
Most Committed to a Strong Dividend Policy ลำดับที่ 4

รางวัลดังกล่าวสะท้อนการเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่สามารถส่งมอบผลตอบแทน ที่เป็นธรรมและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการบริหารผลประกอบการที่เป็นเลิศอย่างน่าเชื่อถือ และผสานความ รับผิดชอบด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนา ความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

ข่าวอื่นๆ