23 มิถุนายน 2559

PTT Global Chemical Wins Honorary Award “Most Outstanding Company 2016” in Industrial Product Category

คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  รับรางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2016 ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม”  จากพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธี  มอบรางวัล Money & Banking 2016  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงค็อก กรุงเทพฯ

รางวัล  Money & Banking Awards  จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี  และยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยได้ใช้เกณฑ์พิจารณาที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในภาพรวม  มีเกณฑ์กำหนดในการประเมินจากขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร และผลตอบแทนต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น

ข่าวอื่นๆ