09 มิถุนายน 2560

PTTGC คว้า 3 รางวัล ในงาน 7Th Asian Excellence Award 2017 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Asia’s Best CEO  โดยมี คุณดวงกมล เศรษฐธนัง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้แทนรับรางวัล คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงาน Corporate Finance รับรางวัล Best Investor Relations Professional  และคุณจิตศักดิ์ สุนทรพันธุ์  ผู้จัดการส่วนหน่วยงาน Investor Relations  รับรางวัล Best Investor Relations Company ในงานมอบรางวัล “7Th Asian Excellence Award 2017” จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย สะท้อนให้เห็นว่า PTTGC เป็นต้นแบบด้านธรรมาภิบาลในเอเชีย งานมอบรางวัลฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง