14 ตุลาคม 2565

GC คว้ารางวัล Best in Future Operations รางวัลสุดยอดด้านการดำเนินงานตอบโจทย์โลกอนาคต จากเวที IDC Future Enterprise Awards 2022

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเทศไทย จากเวที IDC Future Enterprise Awards 2022 สาขา Best in Future Operations รางวัลสุดยอดด้านการดำเนินงานที่ตอบโจทย์โลกอนาคต สำหรับโครงการ Furnace Management Program (FMP) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advance Analytics) มาใช้พัฒนาโมเดล Close Loop Optimization เพื่อช่วยประมวลผล และปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาเผาอุณหภูมิสูง ภายในโรงโอเลฟินส์ สาขา 2 (OLE 2-1) ได้รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น นำไปสู่ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งช่วยลดเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยอนาคต มีแผนขยายผลไปยังโรงงานอื่นๆของบริษัทฯ

สำหรับรางวัลชนะเลิศประเทศไทย Best in Future Operations เป็นส่วนหนึ่งของการประกวด IDC Future Enterprise Awards 2022 โดย GC เข้าร่วมเป็นปีแรก จัดโดย International Data Corporation หรือ IDC องค์กรระดับโลกผู้ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลทางการตลาดในธุรกิจไอที โทรคมนา และเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค รางวัล Best in Future Operations มอบให้บริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่โดดเด่นตอบโจทย์โลกอนาคต สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการนำข้อมูลมาใช้ขับเคลื่อน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงเพิ่มความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการดำเนินงานได้ โดย IDC ได้ประกาศผลผู้ชนะระดับประเทศ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 และจะประกาศผลผู้ชนะระดับภูมิภาคในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ต่อไป