29 มีนาคม 2561

PTTGC รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2018 สะท้อนศักยภาพด้าน ICT

PTTGC รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2018 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับ Excellence ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) ในโครงการโปรแกรมบริหารจัดการการรับส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม GPC (Aromatics, Olefins, Refinery) และรางวัลระดับ Distinguished ประเภทโครงการนวัตกรรม (Innovation Projects) ในโครงการออกแบบสร้างห้องประชุม Conference อัจฉริยะ I-Meeting จากจำนวนผู้ส่งโครงการเข้าประกวดทั้งหมด 51 โครงการ จาก 26 องค์กร โดยคุณนรงค์ มงคลพูนสุข ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน Information Technology และ คุณชัชวลิต ธรรมสโรช ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน General Administration เป็นผู้แทนองค์กร รับมอบรางวัลจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

ข่าวอื่นๆ