02 มีนาคม 2556

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงาน Invest ASEAN 2013 ณ ประเทศมาเลเซีย

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ร่วมงาน Invest ASEAN 2013 และร่วมบรรยายในหัวข้อ "PTTGC's Business Overview and Growth" โดย พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นตัวแทนบริษัทจดทะเบียนชั้นนำจากประเทศไทยที่ได้รับเชิญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนจากประเทศไทยสู่สายตานักลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ตลาดหลักทรัพย์ Bursa Malaysia Berhad ประเทศมาเลเซีย

งาน Invest ASEAN 2013 เกิดจากความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์อาเซียน 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อยกระดับหลักทรัพย์ในอาเซียนให้เป็นที่ยอมรับในสายตานักลงทุนทั่วโลก ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และลดต้นทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อาเซียนให้แก่นักลงทุนทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ นักลงทุนในอาเซียนสามารถร่วมลงทุนผ่าน ASEAN Trading Link ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ข้ามประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)(PTTGC) ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asean Stars หรือหลักทรัพย์ Blue Chip ที่มีหุ้นขนาดใหญ่ โดยพิจารณาจากมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่องของหลักทรัพย์จำนวน 30 หลักทรัพย์ในแต่ละประเทศ

ข่าวอื่นๆ