02 เมษายน 2558

PTTGC รับรางวัล Ecomagination Award 2015

บริษัท จีอี วอเตอร์ แอนด์ โพรเซสเทคโนโลยีส์ (GEWT) มอบรางวัล Ecomagination Award ประจำปี 2558 ให้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยคุณสุวิทย์ ทินนโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ รับรางวัลผู้นำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รางวัล และคุณพิเชษฐ์ วรรณขจีพิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายโอเลฟินล์ 1 รับรางวัลการพัฒนาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รางวัล ตามลำดับ โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรที่สร้างความสมดุลย์ในเชิงบวกทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความต้องการทางด้านอุตสาหกรรม และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร รางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ รางวัลผู้นำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Ecomagination Leadership Award) รางวัลการพัฒนาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Return on Environmental Award: ROE) และรางวัลการประหยัดตามเป้าหมายองค์กรซึ่งได้ผลจริง (Proof not Promises Award : PNP)

  • รางวัลผู้นำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Ecomagination Leadership Award) โครงการ Anti-fouling Treatment Program Improved Caustic Tower Reliability ของ PTTGC สาขา 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ program treatment ร่วมกันกับการปรับงาน operation ทำให้สามารถลดการใช้น้ำและ solid waste ได้ ประโยชน์ที่ทางโรงงานได้คือสามารถลดการเกิด fouling ในหอ caustic และไม่ต้องลดกำลังการผลิตเนื่องจาก column flooding ดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดยทางโรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายจากผลกระทบข้างต้นเป็นจำนวณเงินราว 81 ล้านบาท ซึ่งรางวัลนี้จะถูกคัดเลือกและประกาศเป็นรางวัลเพียง 0.1% ของโครงการที่เข้าชิงทั่วโลก
  • รางวัลผู้นำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Ecomagination Leadership Award) โครงการ Mitigated Quench Oil Fouling and extend plant run length by operating condition adjustment and using Petroflo* Program ของ PTTGC สาขา 3 โดยโครงการนี้ทำให้ยืดอายุการใช้งานของ Quench oil column จาก 5 เดือน เป็น 1 ปี และทางโรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้าน operating cost ลงได้ประมาณ 430 ล้านบาท รวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้น้ำและลด solid waste ได้อีกด้วย
  • รางวัลการพัฒนาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Return on Environmental Award: ROE) โครงการ Petroflo 20Y3416 minimized Fouling for Compressor and Downstream หรือการใช้สารเคมีเพื่อลดการ fouling ที่ระบบ compressor และลดปัญหาข้างเคียงที่ระบบปลายทาง ของ PTTGC สาขา 2 โดยโรงงานสามารถลดการใช้น้ำและลด solid waste ได้ในคราวเดียวกัน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องมาจากสามารถลดการใช้สารเคมีและลดงบประมาณในการล้างอุปกรณ์เป็นเงินทั้งสิ้น 13 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ