05 ธันวาคม 2562

GC คว้า 2 รางวัล ในงาน The Asset ESG Corporate Awards 2019

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ขึ้นรับรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2019 ในระดับ Platinum Award ซึ่ง GC ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG)) จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในวงกว้าง นอกจากนี้ GC ยังได้รับรางวัล The Best Initiatives in Environmental Stewardship ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำสูงสุดขององค์กร (คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อดีต CEO) ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

งานประกาศรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำที่มุ่งเน้นทางด้านการดำเนินงานการเงิน การลงทุน และการบริหารจัดการด้าน ESG ณ โรงแรม โฟว์ ซีซันส์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน