05 ธันวาคม 2554

CEO พีทีที โกลบอล เคมิคอล ติดอันดับ ICIS Top 40 Power Players ในธุรกิจเคมีภัณฑ์

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เป็น CEO หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ ICIS Top 40 Power Players 2011 โดย ICIS สำนักข่าวชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ของโลก

การคัดเลือก Top 40 Power Players ในวงการธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก ICIS ได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและผู้นำองค์กรตลอดปี 2554 ซึ่งนายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล มีบทบาทในการนำองค์กรฝ่าฟันปัญหามาบตาพุดที่ถูกร้องเรียนและมีการบริหารจัดการเพื่อสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจเคมีภัณฑ์ในลักษณะบูรณาการธุรกิจต้นน้ำถึงปลายน้ำบนโครงสร้างต้นทุนที่ต่ำ จากขนาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สามารถแข่งขันได้ในระดับเอเซียและระดับโลก

PTTGC เป็นแกนนำในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ของกลุ่ม ปตท. ด้วยกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรวม 8.2 ล้านตันต่อปี และกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน นับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคนี้อีกด้วย