23 ตุลาคม 2555

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Platts Top 250 Asia Awards 2012

นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาขน) รับรางวัล Platts Top 250 Asia Awards 2012 ซึ่งจัดขึ้น ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 โดย พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับรางวัล 2012 Global Energy Awards : Finalist สาขา Stewardship Award : Corporate Social Responsibility ซึ่งมอบให้แก่โครงการอนุรักษ์เขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพบนเขาห้วยมะหาด อันแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังได้รับรางวัลในระดับสากล Platts: Excellence Awards สาขา Corporate Social Responsibility อีกด้วย โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

Platts เป็นผู้นำด้านเครือข่ายข้อมูลข่าวสารพลังงานและปิโตรเคมี อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในตลาดน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมีทั่วโลก รางวัลที่พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับจาก Platts นี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล

ข่าวอื่นๆ