20 มิถุนายน 2560

PTTGC จับมือ NANYANG จากสิงคโปร์ ร่วมงาน R&D วัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU ร่วมกับ Prof. Lam Khin Yong, Chief of Staff and Vice President จาก Nanyang Technological University (“NTU”) ภายใต้การดำเนินงานของ Singapore Centre for 3D Printing (“SC3DP”) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่พร้อมด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานวิจัยพัฒนาวัสดุสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 18 อาคาร A ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

การลงนาม MOU ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาวัสดุขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านน้ำหนักเบาและยังคงความแข็งแรงทนทาน      ทำให้การขับเคลื่อนยานยนต์มีประสิทธิภาพทั้งด้านการประหยัดน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ลดลงได้มากกว่า 50%

ข่าวอื่นๆ